Ondernemingsraad                       

   cursus, training en adviesDe Bieb 

Misschien heb je op dit moment niet voldoende budget om Plan W in te schakelen. Misschien kunnen we je helpen met het informatiemateriaal dat hier voor is heb verzameld. De Bieb, hij is gratis. 


WOR

Hier vind je een samenvatting van de Wet op de Ondernemings raden. De belangrijkste artikelen en nog wat zaken van belang. 

Downloaden Samenvatting WOR
Samenvatting van de WOR.pdf (418.52KB)
Downloaden Samenvatting WOR
Samenvatting van de WOR.pdf (418.52KB)


WOR

Schematische samenvatting van de beroepsprocedures van de WOR

Downloaden beroepsprocedures WOR
Samenvatting beroepsprocedures WOR.pdf (1.25MB)
Downloaden beroepsprocedures WOR
Samenvatting beroepsprocedures WOR.pdf (1.25MB)


Meer weten over training

 

Over oploskoffie


Wist je dat de werkwijze van de Tweede Kamer nagenoeg gelijk is als die van de ondernemingsraad? 

 Wist je dat er ooit bijna een kabinet gevallen is over de WOR? 

Onderhandelen
Aandachtspunten wanneer je gaat onderhandelen, bijvoorbeeld over een adviesaanvraag.

Downloaden aandachtspunten bij onderhandelingen
Onderhandelen.pdf (409.97KB)
Downloaden aandachtspunten bij onderhandelingen
Onderhandelen.pdf (409.97KB)


Gesprekstechniek
De grondslagen van de gesprekstechniek.

Downloaden basis gesprekstechniek
Gesprekstechniek.pdf (386.5KB)
Downloaden basis gesprekstechniek
Gesprekstechniek.pdf (386.5KB)


Focusgroepen voor OR


Beeldcoaching voor OR


Wanneer je de OR en de Tweede Kamer met elkaar vergelijkt, zijn er opmerkelijke overeenkomsten.

 Wist je dat de geest uit de jaren zestig van de vorige eeuw tot op de dag van vandaag doorwerkt in de ondernemingsraad? 

Moderne Medezeggenschap

De achtergronden bij het begin van Moderne Medezeggenschap, een artiekel uit het Tijdschrift voor Conflicthantering.

Downloaden Moderne MZ
Uit het Tijdschrift Conflicthantering.pdf (2.54MB)
Downloaden Moderne MZ
Uit het Tijdschrift Conflicthantering.pdf (2.54MB)


Leerstijlen van Kolb

Wil je je eigen leerstijl ontdekken. Hier vind je de volledige leerstijlentest van Kolb 

Downloaden Leerstijlentest van Kolb
Test leerstijlen Kolb.pdf (879.08KB)
Downloaden Leerstijlentest van Kolb
Test leerstijlen Kolb.pdf (879.08KB)


Wist je dat wanneer een OR procedeert bij de Ondernemingskamer en een zaak wint, daarna pas het hardst gewerkt moet worden om tot een resultaat te komen? 

 Een OR die zich voor zijn werk concentreert op zijn bestuurder komt altijd tekort. De krachten die van binnen, maar zeker van buiten op een organisatie werken, moet een OR kennen en begrijpen.   

De ambtelijk secretaris als veranderaar


Een OR-lid als vergadercoach


Ontslagbescherming

Je hebt als OR-lid ontslagbescherming. Hij stelt minder voor dan doorgaans gedacht. 

Downloaden Ontslagbescherming OR-lid
Ontslagbescherming OR-lid.pdf (598.03KB)
Downloaden Ontslagbescherming OR-lid
Ontslagbescherming OR-lid.pdf (598.03KB)


Betrokkenheid

Wat maakt dat medewerkers betrokken zijn bij hun organisatie. En hoe betrokken blijken zij?

Downloaden Betrokken medewerkers
Betrokken medewerkers.pdf (425.62KB)
Downloaden Betrokken medewerkers
Betrokken medewerkers.pdf (425.62KB)


Het is een taak van de OR om de invloed van medewerkers op hun werk te regelen. Evenmin als de bestuurder kan de OR niet de uiteindelijke effecten overzien van nieuw beleid. Daarom is directe invloed op de uitvoering door medewerkers van belang. 

In het vinden van gemeenschappelijke belangen tussen OR en bestuurder ligt een groot deel van het succes van de medezeggenschap besloten.

Wat er veranderde en wat niet

Sinds de WOR voor het laatst grootscheeps werd aangepast, heertse er andere omstandigheden. Er was sprake van een andere wereld. Wat is er veranderd en past de WOR nog in deze tijd op deze manier?  

Download Wat veranderde er?
Wat er veranderde.pdf (363.55KB)
Download Wat veranderde er?
Wat er veranderde.pdf (363.55KB)


Feedback

Feedback, we weten het nou wel. Of wil je toch weten hoe het ook weer moest om het goed te doen?

Download feedbackregels
Feedback.pdf (372.3KB)
Download feedbackregels
Feedback.pdf (372.3KB)


Trainin van Plan W


Advies van Plan W


De medezeggenschap wint aan kracht wanneer hij onderscheid maakt tussen richten, inrichten en verrichten. (Zie het document dat je kan downloaden hieronder.)

 De OR beïnvloedt het beleid van de bestuurder, bevordert de invloed van medewerkers waar het beleid moet worden uitgevoerd en legt zijn oor te luister waar het werk wordt gedaan. 

Richten, inrichten en verrichten

Ontdek het belang van het onderscheid voor de ondernemingsraad van deze niveau's.

Download Richten, inrichten en verrichten
Richten, inrichten en verrichten.pdf (355.79KB)
Download Richten, inrichten en verrichten
Richten, inrichten en verrichten.pdf (355.79KB)


Participatieladder

Een handig instrument om de invloed van medewerkers te concretiseren.

Download Participatieladder
Participatieladder.pdf (364.15KB)
Download Participatieladder
Participatieladder.pdf (364.15KB)


Hoezo? Soms geloof ik wel zes onmogelijke dingen nog voordat ik ga ontbijten.
Lewis Carroll


Alice: Wilt u me alstublieft zeggen welke kant ik vanaf hier op moet?
De Cheshire Cat: Dat hang er voor groot deel vanaf waar je heen wilt.
Alice: Het maakt me niet zoveel uit waar ik heenga.
De Cheshire Cat: Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat.
Alice: …Als ik maar ergens kom.
De Cheshire Cat: Oh, je komt wel ergens, als je maar lang genoeg doorloopt.
Lewis Carroll


Artikel 25 vrijgemaakt

Een komisch verhaal over artikel 25 WOR

Download Artikel 25 vrijgemaakt
Artikel 25 vrijgemaakt.pdf (371.36KB)
Download Artikel 25 vrijgemaakt
Artikel 25 vrijgemaakt.pdf (371.36KB)


Medezeggenschap in Rommeldam

Een tweede, hopelijk inspirerend verhaal over medezeggenschap. 

Download Medezeggenschap in Rommeldam
Medezeggenschap in Rommeldam.pdf (376.02KB)
Download Medezeggenschap in Rommeldam
Medezeggenschap in Rommeldam.pdf (376.02KB)


“Het is prettig om een goed doel in het leven te hebben”, sprak hij tot zichzelf. “Wat is er beter dan welvaart aan achtergebleven volkjes te brengen en ze duidelijk te maken wat ze missen zonder dat ze het weten?”
Heer Bommel


“Het is toch mooi verdeeld in de wereld,” sprak heer Ollie tevreden. “Terwijl het hagelt op de noordpool, zitten wij hier lekker naar de kapellen te kijken. Als ik er goed over nadenk hoeft een heer zich nooit zorgen te maken, wat jij, jonge vriend?”
“Hm,” zei Tom Poes. “Leest u wel eens een krant of zo?”
Heer Bommel
De Geweldige Wiswasser
Marten Toonder

Mail Plan W


Vraag artikel over een ander thema


Kleine geschiedenis van de WOR

In kort bestek de belangrijkste gebeurtenissen uit een inmiddels lange ontstaansgeschiedenis van een wet.

Download Kleine geschiedenis van de WOR
Kleine geschiedenis van de WOR.pdf (360.68KB)
Download Kleine geschiedenis van de WOR
Kleine geschiedenis van de WOR.pdf (360.68KB)


Balanced Scorecard

Theorieën komen en gaan. Hoe zat het met de Balanced Scorecard 

Download Balanced Scorecard
Balanced scorecard.pdf (386.98KB)
Download Balanced Scorecard
Balanced scorecard.pdf (386.98KB)


Deze bibliotheek wordt geregeld aangevuld. 

Kom af en toe eens op bezoek om te snuffelen. 

HOME
Opbellen
E-mail
Info