Ondernemingsraad                       

   cursus, training en advies3 Specials voor ondernemingsraden

Drie speciale programma's voor de ondernemingsraad. Ze zijn al vaak toegepast, dus je kunt rekenen op ervaring en effectiviteit. Bekijk ze hieronder.  

Focusgroepen voor de achterban

De focusgroep is een bijzonder goed instrument voor een OR om zicht te krijgen op en bekend te worden bij de achterban. Het is een kwalitatief onderzoeksinstrument. Dit in tegenstelling tot de enquete, wat een kwantitatief onderzoeksinstrument is. Met een focusgroep ga je diepte in en worden er oplossingen en verbeteringen aangedragen. Wanneer een OR in samenwerking met bestuurder en MT focusgroepen organiseert ontstaat er voor beide partijen een unieke gelegenheid om diep inzicht te krijgen in een vraagstuk. En, zoals al gezegd, is het een unieke kans om de bekendheid van de OR te vergroten.

Unieke samenwerkingskans

De focusgroep biedt een unieke kans op samenwerking tussen OR en bestuurder(s) omdat je als OR samen met de bestuurder een thema kunt bepalen waar je de focusgroep voor kunt inzetten. Zo kan er bijvoorbeeld een onderzoek worden gedaan naar de mate waarin medewerkers autonomie ervaren of invloed hebben op hun eigen werk. Wanneer OR en bestuurder vervolgens samen de hoofdlijnen van het interview bepalen en gezamenlijk medewerkers uitnodigen, is daarmee een stevige basis gelegd om de uitkomsten en aanbevelingen in de praktijk toe te passen.

Aanpak bij focusgroepen

Er de specifieke begeleiding en opzet. Vooraf wordt een gespreksgids opgesteld met de OR en de bestuurder, met daarin de hoofd- en steunvragen. De voorbereiding is minutieus.
Openheid, veiligheid en gelijkwaardigheid tijdens de focusgroep worden bevorderd; debat en discussie ontmoedigd. Het vinden van oplossingsrichtingen maakt een belangrijk onderdeel uit van het proces.
Focusgroepen leveren naast oplossingen een directe verbetering op van het imago van de OR.
Focusgroepen leiden ook tot een sterke stimulans voor verbeteringen in de organisatie en medezeggenschap.

Beeldcoaching voor optimale samenwerking

Beeldcoaching is een uit de video-hometraining afkomstige methodiek die blijvende verbeteringen brengt in het overleg. De resultaten worden snel behaald. Vijf sessies verspreid over een redelijke praktijk- en oefentijd maken sterke verbeteringen. Plan W gebruikt de leercirkel , zodat je niet alleen leert van je eigen observaties, maar daar ook gestructureerd bij geholpen wordt. Plan W kan je ook ondersteunen door coaching 'met het oortje' om je specifieke aanwijzingen te geven op cruciale momenten tijdens een overleg.

Leergang veranderkunde voor ambtelijk secretarissen

De ambtelijk secretaris wordt veranderaar: hij of zij wordt steeds vaker gevraagd om de OR te moderniseren of te verbeteren. Een prachtige uitdaging die nieuwe vaardigheden en kennis vergen. Bereid je optimaal op deze praktijk voor.Enkele aspecten uit de leergang

Over urgentie
Zonder noodzaak tot verandering begin je niet zoveel. De noodzaak moet expliciet worden gemaakt of versterkt, zodat er een basis ontstaat voor verandering. Deze ‘urgentie is in de veranderkunde, maar ook in het onderwijs een belangrijk thema een dus ook in deze leergang en leer je hoe je deze helder krijgt, geen verantwoordelijkheid overneemt en kan bevorderen.

Contracteren en her-contracteren
Wanneer er een urgentie bestaat die voldoende basis levert voor een verbetering moet vervolgens een ‘contract’ worden gesloten tussen de ambtelijk secretaris en deOR. In dit contract wordt bepaald wat de OR wil en wat daarbij de rol van de ambtelijk secretaris is. Wanneer gedurende het veranderproces moeilijkheden ontstaan, biedt het contract veelal een goede basis om te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe het verder kan (her-contracteren). Je leert hoe je een ‘contract’ maakt en hoe je signaleert dat her-contracteren nodig is.

Handelingsverlegenheid en continuïteit
Bij verandering dien je je te realiseren dat dit bij de opdrachtgever leidt tot handelingsverlegenheid (als ik dit niet meer doe, wat ga ik dan doen?) en er een sterke drang is om de continuïteit te handhaven. In de leergang leer je hoe je jouw OR bewust maakt van de spanning die ontstaat bij een verandering vanwege de handelingsverlegenheid en de behoefte aan continuïteit.

Führen oder Wachsenlassen
Het grondprobleem voor een ieder die onderwijst of veranderingen begeleidt. Je moet je bewust zijn van je eigen voorkeur hierin en de effecten van deze twee routes. In de leergang bekijken we de effecten van beiden en kijken wat er nodig is om jouw stijl in de door jouw gewenste richting te krijgen.

Veiligheid en communicatie
Bij de begeleiding van een OR moeten een paar dingen op orde zijn om vooruitgang te kunnen boeken. Conflicten, ruzies of onderhuidse spanningen dragen doorgaans niet bij aan een succesvol verandertraject. Hetzelfde geldt voor een matige communicatie tussen OR-leden (vooral luisteren en begrijpen). Je leert deze zaken te onderkennen en actualiseren.

Structuurveranderingen
Het verbeteren van een OR moet niet leiden tot een werkwijze die voor iedereen hetzelfde uitpakt. Daarmee worden eventuele verschillen in zienswijze en opvatting tussen OR-leden onmogelijk en tevens een verbetering onmogelijk.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Plan W 

Email Plan W


                            


HOME
Opbellen
E-mail
Info