Ondernemingsraad                       

   cursus, training en adviesTraining 

Trainingen van Plan W gaan uit van de verantwoordelijkheid en behoeften van de ondernemingsraad. Er zijn geen standaardprogramma's, de OR is hoofdverantwoordelijk voor de programmering en de groepsdynamiek kan tijdens de training worden blootgelegdlegd wanneer dat nuttig is. Wat een training van Plan W verder nog kan inhouden. 

Beeldcoaching 

Communicatiepatronen, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, worden door Plan W verbeterd door het gebruik van videocoaching. Plan W vertelt je niet hoe je moet vergaderen, maar toont je fragmenten uit jouw vergadering. Aan de hand van een criteria kijkt je naar je eigen gedrag en ga je op zoek naar verbeteringsmogelijkheden. Je ontdekt zelf waar je bijdragen of groepspatronen bijdragen aan een goed resultaat. Heel praktisch en effectief.

Moderne medezeggenschap   

 Wanneer je vindt dat je vastloopt in procedures en ingesleten patronen, dan kan ontwerpen van een andere vorm van medezeggenschap een oplossing zijn. Plan W gaat met jou op zoek naar de grootste knelpunten die de OR ondervindt en op grond daarvan bekijken welke aanpassingen tot een oplossing lieden. Plan W heeft een grote rol gespeeld aan beging van deze eeuw bij het moderniseren van medezeggenschap en er veel ervaring mee opgedaan. 

Coaching 

Het kan efficiënter zijn om een training van twee dagen uit te smeren over kleinere delen. Hierdoor ontstaat een langere ondersteuning en kan een verandering of verbetering beter worden gerealiseerd. Je kunt dit ook coaching noemen. Hoe dan ook kijkt Plan W altijd naar wat de meest efficiënte aanpak is.   

Focusgroepen

Plan W heeft veel ervaring opgedaan met het houden van focusgroepen bij achterbannen van ondernemingsraden. Focusgroepen leveren bijzondere kansen op tot samenwerking op een onderwerp met de bestuurder. Door die samenwerking neemt de slaagkans om maatregelen tot uitvoering te brengen enorm toe. 

Training nodig

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte of voor het maken van een afspraak.

Mail Plan W
Opbellen
E-mail
Info