Ondernemingsraad                       

   cursus, training en adviesInstemmingsrecht ondernemingsraad

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (artikel 27) gaat over veel dat je zou kunnen samenvatten onder de term 'sociaal'. De wetgever geeft een uitgebreide opsomming van wat er onder het instemmingsrecht gerekend kan worden. (Zie de Bieb, samenvatting van de WOR). Is het bij het adviesrecht nog zo dat de OR zijn positie moet versterken door goed te onderhandelen, dan is dat strikt genomen minder het geval bij het instemmingsrecht: de OR stemt immers in of niet. Het is een veto. In de praktijk gaat dat uiteraard toch anders en hou je rekening met belangen en persoonlijke verhoudingen.  

Complexe wet

Hoewel het instemmingsrecht een grotere eenvoud suggereert dan het adviesrecht (het is immers ja of nee), is het de schijn die hier bedriegt. Er ligt een woud met veel zijpaden voor je, waarin je goed je weg moet weten. Zo zijn tijdigheid, nietig verklaren en vervangende instemming een paar van deze kronkelwegen waarop je terecht kunt komen. We lichten ze hieronder kort toe. Het voert te ver deze hier tot in detail te behandelen, maar mocht je vragen hebben aarzel dan niet om contact met Plan W op te nemen.  

Tijdigheid 

Van de bestuurder wordt verwacht dat deze tijdig een instemmingsverzoek aan de OR voorlegt. Aan de andere kant is het zo dat de OR tijdig dient te reageren wanneer hij meent instemmingsrecht te hebben waar deze niet is gevraagd. Wanneer een verandering langer dan een maand terug heeft plaatsgevonden, zonder dat de OR een àppel heeft gedaan op zijn rechten, dan is de OR kortweg te laat. Sterker nog, deze termijn van een maand gaat in vanaf het moment dat de OR had kunnen weten van de verandering. Opletten dus. 

  Nietigheid

Nietigheid van een besluit kan door de OR worden ingeroepen wanneer de hij niet in de gelegenheid is om zijn rechten (instemming geven) toe te passen. Dat betekent dat de Or dit schriftelijk waarna het besluit dat door de bestuurder is genomen, moet worden teruggedraaid. Wanneer deze dat weigert, kan een beroep worden gedaan op de kantonrechter.  

Vervangende instemming
De kantonrechter kan zogenaamde 'vervangende instemming' geven. Dat gebeurt wanneer de bestuurder onterecht weigert het besluit van de OR over te nemen.  

Hulp nodig
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte of voor het maken van een afspraak.

Mail Plan WHOME
Opbellen
E-mail
Info