Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

 

Vergroten invloed van collega's.
"Grip op werk" en de betekenis van het advies van de WRR voor de OR.

Met welke van de drie condities uit het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kan de OR goede zaken doen? 

 1. . grip op geld,
 2. . grip op het werk,
 3.  grip op het leven?  

Van de drie komt "grip op het werk" het meest op het bordje van de OR en het biedt de OR kansen. Waar zelfsturing, autonomie of invloed van werknemers al een tijd in de aandacht zijn, wil het in de praktijk niet altijd even makkelijk lukken. Hoe belangrijk het is, kun je lezen in de samenvatting van de WRR.  Lees verder op de OR kan met "grip op werk".

 

Download de samenvatting van het WRR-advies
Samenvatting-WRR-rapport-102-Het-betere-werk.pdf (496.61KB)
Download de samenvatting van het WRR-advies
Samenvatting-WRR-rapport-102-Het-betere-werk.pdf (496.61KB)


Kanskracht

Maar niet alleen de WRR geeft het dringend advies 'er werk van te maken'. Ook Barbara Baarsma heeft het idee hoog in het vaandel. Zij introduceert  het begrip "kanskracht" en beschrijft dat als volgt. Kanskracht is de mate waarin mensen regie over of grip op hun leven hebben. Dat maakt dat mensen meer tevreden zijn met hun leven, gelukkiger zijn. Gemiddeld geven Nederlanders hun levenstevredenheid al jarenlang een 7,8. Maar mensen die het gevoel hebben grip op hun leven te hebben, zijn structureel gelukkiger dan mensen die dat gevoel niet hebben. Het verschil is fors: een 8,4 voor mensen die grip hebben en een 6,2 voor degenen die dat niet of weinig hebben. Een belangrijke les: het effect van ‘regie over het leven’ is meer dan 7,5 keer groter dan dat van inkomen, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat gegeven ondermijnt het belang dat politiek wordt gehecht aan koopkracht.Grip op je eigen (werkend) leven is van groot belang:

 • Het persoonlijk welzijn en geluk stijgt doordat je meer grip hebt op je leven.
 • De persoonlijke geestelijke en lichamelijke gezondheid van medewerkers neemt erdoor toe.
 • De slagvaardigheid en het succes van organisaties nemen erdoor toe.

Grip op het werk en kanskracht. Wat kan de OR ermee? 

Misschien is het even wennen: in dit programma gaat het om het vergroten van de invloed van de collega's, niet in de eerste plaats om het vergroten van de invloed van de OR. Medezeggenschap gaat dan om de invloed van medewerkers en hoe de OR daarin een vitale rol speelt. In de eerste plaats blijkt op zowat alle gebieden van het leven dat het hebben van grip op je eigen leven de belangrijkste voorwaarde is voor welzijn  en geluk en dat het allerhande mooie bij-effecten heeft. Voor organisaties betekent het een trits aan gunstige effecten: flexibelere organisaties, minder ziekteverzuim, toegenomen persoonlijk ondernemerschap, sterkere betrokkenheid en sterkere slagkracht. Als dit zo maar te oogsten valt waarom stimuleren we die invloed van medewerkers niet voortdurend? Het blijkt nog niet zo eenvoudig. Vraag het artikel maar eens aan hoe de OR van een grote welzijnsorganisatie samen met de aanpak van Plan W het heeft aangepakt en op welke obstakels we stuitten, maar ook hoe we succes boekten. 


Hoe pakt de OR het aan wanneer je medewerkers grip op werk wil geven?  

Het is maatwerk, dus neem gewoon contact op om te onderzoeken hoe we het in jouw situatie kunnen aanpakken, maar een aanpak kan er in vogelvlucht als volgt uitzien. 

 • Vooraf samenwerking en overeenstemming vinden met de bestuurder over aanpak en werkwijze.  
 • Groepsinterviews over grip op het werk bij medewerkers.
 • Analyse van de uitkomsten van de groepsinterviews door bestuurder(s) en OR. 
 • Plan van aanpak voor bestuurder en OR.
 • Aanpassen van de praktijk van de OR aan de nieuwe en gezamenlijke doelstellingen.    Zelfsturing enzo... 

Heb je genoeg gehoord over zelfsturende teams die niet worden wat ze beloofden en geloof je er niet meer zo in? Dan wordt het 't verhaal van het kind en zijn badwater als je n iet oppast. Het organiseren van meer grip op het werk is niet eenvoudig, zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar het kan echt en het moet ook.  Lees maar eens het artikel over organisaties die op initiatief van de OR aan die operatie begon.  Plan W © is geregistreerd bij het BBIE in Rijswijk. Het is een methodiek voor verbetering van medezeggenschap. 

Achtergond-artikelen bij 'grip op werk'. 


In het gratis handboek (PDF) vind je veel achtergrondartikelen die betrekking hebben over het vergroten van 'grip op werk'. 

 Welke stijl van leidinggeven geeft medewerkers de meeste en beste invloed?

Het antwoord lijkt voor de hand te liggen; vaak zien we minder directieve stijlen van leidinggeven als betere omstandigheid, maar zo eenvoudig blijkt de zaak toch niet te liggen. Vraag DIT ARTIKEL MAAR.


Er zijn drie niveau's waarop medewerkers invloed kunnen krijgen.

Het is niet één pot nat, dat geven van invloed. Dat kan en moet op verschillende niveau's worden onderscheiden anders verdwaal je erin en mislukt het. VRAAG HET ARTIKEL EROVER MAAR AAN.


Er zijn meerdere manieren om invloed te geven.

Ook de manier waarop medewerkers invloed wordt gegeven, is bepalend en kan op veel manieren. De participatieladder is daarbij behulpzaam. Vraag HET ARTIKEL OVER DE PARTICIPATIELADDER


HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info