Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

Vijf verdieping-programma's


Je achterban als succesfactor Beter vergaderen en samenwerkenVergroten invloed van medewerkers Moderne vormen van medezeggenschap 


De ambtelijk secretaris als veranderaar  

 

Wat is leuker aan de OR dan samen je kennis, kunde en vaardigheden vergroten? 


Je achterban als succesfactor 

 • Je hoeft nog net niet te stoppen met het zenden van boodschappen, maar je moet in ieder geval starten met 'ontvangen'.  
 • Het succes in deze manier van communicatie schuilt in d samenwerking met de bestuurder. 
 • Je krijgt de achterban enthousiast over de OR.
 • Er ontstaat draagvlak voor verbeteringen. 

Wanneer er met de achterban gecommuniceerd wordt, is dat veelal vanuit de OR naar de collega's. De andere kant op gebeurt minder of op een gebrekkige manier. Spreekuren, openbaar toegankelijke vergaderingen of een praatje bij de koffiemachine... Het 'ontvangen' kan beter en bovendien meer opleveren. Wanneer er flink op wordt geïnvesteerd, zijn de resultaten er ook naar: een goed inzicht in wat er in de organisatie speelt ten aanzien van een onderwerp, wat de verbeteringsmogelijkheden zijn, een draagvlak voor die verbeteringen, een uitstekende PR voor de OR, interesse van het management en de bestuurder voor de uitkomsten en medewerkers die zich buitengewoon gezien en erkend voelen. Een manier om dit te bewerkstelligen is met focusgroepen. 

    

Beter vergaderen en samenwerkenBeeldcoaching is een uit de video-hometraining afkomstige methodiek die blijvend grote verbeteringen brengt. De resultaten worden snel behaald. Vijf sessies verspreid over een redelijke praktijk- en oefentijd maken spectaculaire verbeteringen. We gebruiken de leercirkel , zodat je niet alleen leert van je eigen observaties, maar daar ook gestructureerd bij geholpen wordt. We kunnen  je ook ondersteunen met coaching 'met het oortje' om je specifieke aanwijzingen te geven op cruciale momenten tijdens een overleg. We werken uitsluitend met objectieve observatiecriteria, zodat je goed weet waar je op kan letten.

Wanneer is beeldcoaching nuttig?

 • Onderwerpen herhalen zich of lopen in elkaar over.
 • Er zijn vaak dezelfde mensen aan het woord.
 • Vaak is het niet duidelijk wat er besloten is.
 • Stukken worden slecht gelezen.
 • Het kan lang gaan over details.
 • Er zijn OR-leden die zelden iets inbrengen in de vergadering.

Als je er niks aan doet

 • De slagvaardigheid van de OR wordt geringer.
 • OR-leden verliezen hun enthousiasme voor het OR-werk.
 • Een paar OR-leden doen uiteindelijk al het werk.
 • De OR krijgt de reputatie een vergadertijger te zijn.
 • De OR verliest aan invloed.

Hoe helpt beeldcoaching?

 • In vijf korte sessies verbeteren we de wijze van vergaderen spectaculair met beeldcoaching.
 • Je leert aan de hand van korte video-opnamen doordat je zelf ontdekt wat er beter kan.
 • Je past het geleerde onmiddellijk toe in je eigen praktijk.
 • Je bent in staat om tot overleg, besluitvorming en conflictoplossing te komen.
 • De algemene samenwerking verbetert onmiddellijk mee.


Wanneer je één onderdeel van van het werk van de OR aanpakt, veranderen  alle andere onderdelen mee. Dat is de grondgedachte van Plan W ©. Wanneer je één onderdeel verbetert, dan heeft dat effect op alle andere onderdelen en wanneer je je daarvan niet bewust bent, komt er van een nieuwe aanpak of plan niet veel terecht. Een voor de hand liggend voorbeeld: wanneer het doel van de OR verandert, dan moet je ook zijn werkwijze onder de loep nemen om te bekijken of deze geschikt is om dat nieuwe doel te bereiken. Logisch toch? Maar vaak is het niet zo eenvoudig als in het voorbeeld. Er kan bijvoorbeeld onvoldoende aandacht worden besteed aan het 'waarmaken' (de implementatie) van een verandering of verbetering of een voornemen. Plan W kent zeven gebieden die elkaar beïnvloeden. Plan W © is geregistreerd bij het BBIE.Vergroten invloed van medewerkers


Invloed op je eigen (werkend) leven is van groot belang:

 • Het persoonlijk welzijn en geluk doordat je meer grip hebt op je leven.
 • De persoonlijke geestelijke en lichamelijke gezondheid van medewerkers.
 • De slagvaardigheid en het succes van organisaties.
 • Wordt onder andere sterk aanbevolen door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Barbara Baarsma (kanskracht). 

Misschien is het even wennen: in dit programma gaat het om het vergroten van de invloed van de collega's, niet in de eerste plaats om het vergroten van de invloed van de OR. Medezeggenschap gaat dan om de invloed van medewerkers en hoe de OR daarin een vitale rol speelt. In de eerste plaats blijkt op zowat alle gebieden van het leven dat het hebben van grip op je eigen leven de belangrijkste voorwaarde is voor welzijn  en geluk en dat het allerhande mooie bij-effecten heeft. Voor organisaties betekent het een trits aan gunstige effecten: flexibelere organisaties, minder ziekteverzuim, toegenomen persoonlijk ondernemerschap, sterkere betrokkenheid en sterkere slagkracht. Als dit zo maar te oogsten valt waarom stimuleren we die invloed van medewerkers niet voortdurend? Het blijkt nog niet zo eenvoudig. Lees HIER maar eens hoe de OR van een grote welzijnsorganisatie samen met mij het heeft aangepakt en op welke obstakels we stuitten, maar ook hoe we succes boekten. Kijk vooral ook eens naar het advies van de WRR "Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht" en het door Barabara Baarsma geïntroduceerde begrip "Kanskracht".  Er wordt volop gepleit voor meer invloed van medewerkers en meer grip op het eigen werkend bestaan. Wil je meer weten over de manier waarop je dit thema als OR kunt oppakken? 

 Moderne vormen van medezeggenschap


 • Plan A, plan B? Plan W draagt alle ervaring van de vernieuwing van medezeggenschap (nieuwe vormen van medezeggenschap in zich). 
 • Plan W is ontstaan uit een innovatieproject dat ik kon starten bij De Beuk Organisatieadvies aan het begin van deze eeuw. 
 • Om medezeggenschap te verbeteren moet je echt 'out of the box' willen denken en de moed hebben om stevige knopen door te hakken.  

Wanneer je als OR herhaaldelijk aanloopt tegen dezelfde problemen, van alles hebt ondernomen om verbetering aan te brengen, daar onvoldoende in slaagt of het OR-werk louter routine geworden is,  dan is het tijd om te zoeken naar alternatieve wegen. Met Plan W ga je op zoek naar structurele verbeteringen. Dat kan leiden tot kleine, maar soms ook grote ingrepen; allemaal afhankelijk van je eigen omstandigheden, wensen en mogelijkheden.  Wil je meer weten over hoe het programma voor jou kan werken of wil je voorbeelden?


 


De ambtelijk secretaris als veranderaar

 

Herken je dit?

 • Je wordt gevraagd de ondernemingsraad wat op te schudden, maar het valt niet mee beweging te krijgen. 
 • De ondernemingsraad vraagt jou de OR te moderniseren, waar moet je beginnen.
 • Als het daadwerkelijk op veranderen aankomt krijgt de OR plotseling slappe knieën.
 • Hoe krijg je twee denkrichtingen binnen de OR samengevoegd tot een nieuwe?
 • Hoe kom je tot het beste model voor jouw OR? Bij anderen gaan kijken?
 • Je hebt het gevoel dat de verantwoordelijkheid voor de verandering helemaal op jouw schouders rust.


Wat gebeurt er als je er niks aan doet? 

 • De vernieuwing stagneert en komt voorlopig niet meer op gang. 
 • Er ontstaat een splitsing in de OR die de voortgang volledig belemmert.
 • De ontwikkeling van jouw functie als AS stagneert met het proces. 
 • Je komt alleen te staan en je positie verzwakt.
 • De kans op de ontwikkeling van een buitengewoon interessante nieuwe functie verdwijnt.


Of kijk voor meer programma's op de website van Ambtelijk Secretaris NU! www.asnu.nl

HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info