Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

Training en begeleiding voor startende ondernemingsraad

✔︎ Ervaring met medezeggenschap vanaf 1993.

✔︎ Motor achter de vernieuwing van medezeggenschap. 

✔︎ Ervaring met medezeggenschap in andere continenten. 

✔︎ Thuis in de profit en non-profitsector.

✔︎ Gratis coaching na de training. 

.✔︎ Lesmateriaal en achtergrondmateriaal digitaal beschikbaar. De startende OR

Wanneer  je als OR 'nieuw ter wereld komt' zijn er  vragen en vooronderstellingen over wat moet of juist niet kan. Soms is er iemand die al eerder in een OR heeft gezeten die de boel op weg kan helpen. Maar dan nog, het beste is toch om er als gehele OR er eens goed de tijd voor te nemen.  

 • Er kan meer dan beginnende OR's doorgaans denken. 
 • Er is minder verplicht dan doorgaans wordt aangenomen. 
 • Je kan de nieuwe medezeggenschap inrichten naar de omstandigheden waarin jouw bedrijf of organisatie verkeert. 
 • Een tweedaagse training (al dan niet aaneengesloten) legt een goede basis voor de toekomst.


 

Wat doe je in een tweedaagse training

 

Afhankelijk van de aanwezige ervaring of belangstelling raakte het programma een van de volgende onderdelen:

 • Met wie werk je samen of hoe werk je ermee samen?
 • De rol van de Wet op de ondernemingsraden.
 • Wat is er van belang in deze organisatie; welke waarde wil je  als OR nastreven?
 • Wat worden je concrete doelen om te gaan realiseren?
 • Hoe richt je de werkwijze van de OR in? 
 • Welke kennis heb je nodig om je doelen te bereiken? 
 • Hoe ga je zorgen dat je voornemens praktijk worden? 

De volgorde van behandeling van de aspecten wordt bepaald door wat actueel of belangrijk is, maar ze goed zijn behandeld, kun je in de praktijk beginnen. Zie voor meer uitleg over dit programma Plan W. Wat is inbegrepen

 • Voorgesprek op locatie.
 • Voorbereiding en programmaontwikkeling.
 • Begeleiding gedurende 5 dagdelen.
 • Lesmateriaal en achtergrondmateriaal.  
 • Reiskosten.
 • Coaching (online) na afloop van de training. 
 • Over OR-trainingen hoeft geen BTW te worden gerekend; Dick Termond is erkend als onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO. 

Niet inbegrepen zijn de accommodatie-kosten. 


Opdrachtgevers 


 


 Wat zeggen opdrachtgevers?

✔︎ "De medezeggenschap die we met Plan W ontwikkeld hebben, past als een handschoen om onze organisatie."

✔︎ "We hebben geen ondernemingsraad meer, maar wel een vorm van medezeggenschap waar we super enthousiast over zijn."

✔︎ "Het is gelukt om nieuw elan in de ondernemingsraad te krijgen en ervoor te zorgen dat we als een zinnig orgaan worden gezien." 

✔︎ "Van dit hele proces heb ik zo ontzettend veel geleerd! Dit had ik nooit willen missen."

✔︎ "Mijn rol als ambtelijk secretaris is zoveel leuker en interessanter geworden."

✔︎ "De samenwerking met de bestuurder is naar een totaal ander niveau getild. Heel bijzonder en overwacht."Kwaliteitskenmerken 
 

Gratis handboek moderne medezeggenschap

 

 • Handboek Moderne Medezeggenschap.
 • Gratis te bestellen (PDF).
 • Met praktische hulpmiddelen en achtergrondinformatie.


HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info