Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

De Tutu-variant en scripts

Naar de koning

Stel je voor dat je op audiëntie mag komen bij de koning. Vragen die zich al snel zullen opdringen zijn: wat moet ik aan, waar moet ik zijn, hoe moet ik lopen, moet ik buigen, mag ik iets zeggen of wacht tot mij iets gevraagd wordt, hoe loop ik weg? Als je zoiets als een bezoek aan de koning nog nooit hebt beleefd, komen dit soort zaken op je af. Er ontstaat 'handelingsverlegenheid'. Gelukkig wil de hofhouding niet dat de boel door jouw handelingsverlegenheid stagneert, men wil continuïteit (the show must go on). Dus krijg je instructies hoe je te gedragen. Gered. 

Waar leg ik mijn vork en mes?

Er zijn talloze zaken geregeld, zodat we niet in handelingsverlegenheid worden gebracht. Er zijn afspraken over hoe te eten (etiquette), hoe je te gedragen in het verkeer (regels), wat absoluut niet mag (wetten), wat wel mag (rechten), hoe je je werk geacht wordt te doen (taak- of functieomschrijving), hoe je je kan kleden (mode), hoe je elkaar moet begroeten (aantal kussen) of hoe-we-hier-met-elkaar-omgaan (cultuur).    

Handelingsverlegenheid en continuïteit 

We willen handelingsverlegenheid en discontinuïteit voorkomen en hebben daarom talloze zaken op uiteenlopende manieren geregeld. Wel zo makkelijk anders moet telkens opnieuw bedacht worden hoe we een situatie zullen aanpakken. Weinig efficiënt en kans op aanleiding tot gedoe.    

Ook gij OR

Ook de ondernemingsraad heeft scripts. Ze zijn ontstaan uit een wet, cultuur, onderwijs en protocollen. Zo heeft iedereen in Nederland een beeld bij het woord ondernemingsraad. Die beelden komen behoorlijk overeen en bepalen mede de verwachtingen wanneer iemand lid wordt van een OR. Logisch, want ook hier wil je niet steeds opnieuw moeten ontdekken of uitvinden wat je moet doen. 

Vier scripts

Er zijn vier scripts. Ze beschrijven de belangrijkste karakteristieken, maar kunnen elkaar ook overlappen en soms zelfs naast elkaar bestaan. Ook is het mogelijk dat binnen één OR in verschillende OR-leden uiteenlopende scripts tot uiting komen. Vaak is er dan sprake van een richtingenstrijd. De vier meest gangbare scripts zijn: 

  • De machtsbalans 
  • De grensbewaking
  • Het adelaarsnest
  • De polder


Een vijfde script, dat je in staat stelt om aan je bestaande werkwijze groei en ontwikkeling toe te voegen heet

  • 'Desmond Tutu" HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info