Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

Beter vergaderen en samenwerken 

Beeldcoaching is een uit de video-hometraining afkomstige methodiek die blijvend grote verbeteringen brengt. De resultaten worden snel behaald. Vijf sessies verspreid over een redelijke praktijk- en oefentijd maken spectaculaire verbeteringen. We gebruiken de leercirkel , zodat je niet alleen leert van je eigen observaties, maar daar ook gestructureerd bij geholpen wordt. We kunnen  je ook ondersteunen met coaching 'met het oortje' om je specifieke aanwijzingen te geven op cruciale momenten tijdens een overleg. We werken uitsluitend met objectieve observatiecriteria, zodat je goed weet waar je op kan letten.

Is dit aan de hand?                                                                

 • Onderwerpen herhalen zich of lopen in elkaar over.
 • Er zijn vaak dezelfde mensen aan het woord.
 • Vaak is het niet duidelijk wat er besloten is.
 • Stukken worden slecht gelezen.
 • Het kan lang gaan over details.
 • Er zijn OR-leden die zelden iets inbrengen in de vergadering.

Als je niks doet dan: 

 • De slagvaardigheid van de OR wordt geringer.
 • OR-leden verliezen hun enthousiasme voor het OR-werk.
 • Een paar OR-leden doen uiteindelijk al het werk.
 • De OR krijgt de reputatie een vergadertijger te zijn.
 • De OR verliest aan invloed.

 Beeldcoaching doet dit:

 • In 5 sessies verbeteren we de wijze van vergaderen spectaculair met beeldcoaching.
 • Je leert aan de hand van korte video-opnamen doordat je zelf ontdekt wat er beter kan.
 • Je past het geleerde onmiddellijk toe in je eigen praktijk.
 • Je bent in staat om tot overleg, besluitvorming en conflictoplossing te komen.


 


 

Hoe werkt het?

 

 • Er vindt een gewone vergadering plaats. 
 • De coach maakt tijdens de vergadering video-opnamen.
 • Er worden door de coach buiten de vergadering fragmenten geselecteerd. 
 • De korte fragmenten (30 seconden tot 2 minuten) worden getoond.
 • De deelnemers krijgen gelegenheid te observeren aan de hand van de gegeven 'kijkrichting' en opdracht. 
 • Observaties worden verwerkt tot leerdoelen. 
 • Oefening met de nieuwe leerdoelen vindt plaats in de praktijk tot de volgende sessie. Het theoretisch leerkader

 

Bij het bekijken van de fragmenten worden de kenmerken van een geslaagde communicatie van Dekker en Biemans gebruikt. Daarin spelen de volgende 'clusters' een belangrijke rol.

 1. Volgen (we elkaar).
 2. Uitwisselen (luisteren we naar elkaar en staan we open voor elkaar).
 3. Overleg (komen we tot conclusies en besluiten).
 4. Conflicthantering (lukt het om meningsverschillen of conflicten op te lossen).

 

Waarom zou beeldcoaching vergaderingen wel verbeteren?

 • De deelnemers leren van hun eigen observaties. 
 • Je hoeft geen vergaderstructuur te leren of indelingen te gebruiken. 
 • Het terug zien van (herhaalde) beelden waarin jezelf voorkomt,  geeft veel meer inzicht dan feedback van anderen.  
 • Er wordt systematisch geleerd van de eigen ervaringen.   
Werkt beeldcoaching altijd?

Beeldcoaching werkt altijd, tenzij er sprake is van onveiligheid. Wanneer deelnemers van een groep zich niet veilig voelen, valt er niets te leren. Eerst moet worden gezorgd worden voor een veilige leeromgeving. Dat kan lastig zijn om te bespreken. Vaak hoort het niet uitspreken van onveiligheidsgevoelens bij het probleem en moet er tijd worden gemaakt om dat op te lossen. Wanneer mij in die omstandigheden wordt gevraagd om beeldcoaching te doen, dan vallen de kosten voor het verbeteren van de veiligheid buiten het beeldcoaching-traject. 


De beeldcoaching heeft niet alleen een spectaculaire verbetering van het vergaderen topt gevolg, maar ook van de verdere onderlinge samenwerking.  
HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info