Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

Je achterban als succesfactor 

Beter contact door focusgroepen

 • Uniek en diep inzicht in obstakels of behoeften in de organisatie.
 • Verbeter-mogelijkheden door personeel zelf aangedragen.
 • Draagvlak voor verbeteringen. 
 • Deelnemers voelen zich bijzonder goed gehoord en begrepen.   
 • Versterking van het imago van de OR bij de achterban, de bestuurder en management. 

De kracht is: meer ontvangen, minder zenden

Herken je dit?                                       

 • De collega's hebben geen idee wat de OR doet of wie er in de OR zitten.
 • Er is nauwelijks belangstelling voor de nieuwsbrieven of verslagen van de OR.
 • Bij verkiezingen is er een tekort aan kandidaten.
 • OR-leden blijven langer in de OR zitten, omdat er niemand is om ze vervangen.


 Wat gebeurt er als je niks doet?

 • De positie van de OR verzwakt (namens wie spreekt de OR).
 • De OR wordt in de marges van de organisatie gedrukt (laat geïnformeerd en weinig informatie).
 • Het plezier om deel uit te maken van de OR neemt af.
 • Managers zien de OR als een hindernis.

Wat zijn focusgroepen?

De focusgroep is een kwalitatief onderzoeksinstrument. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de enquete wat een kwantitatief onderzoeksinstrument is. Met een focusgroep ga je niet alleen de diepte in, maar worden er ook oplossingen en verbeteringen gezocht. Zonder uitzondering waarderen deelnemers (achterban) een focusgroep hoog. De uitkomsten van de focusgroep hebben een directe doorwerking in de organisatie, omdat de OR de focusgroepen bij voorkeur met de bestuurder organiseert. Daarnaast is er de speciale begeleiding en opzet. Vooraf wordt een gespreksgids opgesteld met de OR en de bestuurder, met daarin de hoofd- en steunvragen. De voorbereiding is minutieus.
Openheid, veiligheid en gelijkwaardigheid worden bevorderd; debat en discussie ontmoedigd.
Het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen maakt een belangrijk onderdeel uit van het proces.
Focusgroepen leveren naast oplossingen een directe verbetering op van het imago van de OR.
Focusgroepen leiden tot een sterke stimulans voor verbeteringen in de organisatie en medezeggenschap.


Hoe werkt het in de praktijk I

 • Homogeen samengestelde groep van 8 tot 12 deelnemers. 
 • Er wordt gewerkt met een zogenaamde gespreksgids en een verslag. 
 • Er kunnen video-opnamen worden gemaakt.
 • Duur van één focusgroep 2,5 uur. 
 • Discussie wordt vermeden, respect voor elkaars ervaring of mening bevorderd, er wordt gezocht naar oplossingsrichtingen.  

Enquete of een focusgroep?


 • De opbrengst van een enquete is kwantitatief die van een focusgroep kwalitatief. 
 • Een enquete biedt een gegeneraliseerd inzicht, een focusgroep een sterk specifiek inzicht. 
 • Een enquete biedt geen gelegenheid tot doorvragen, een focusgroep wel. 
 • Een enquete mist de dynamiek van een focusgroep waarin nieuwe inzichten of oplossingen kunnen ontstaan. 
 • Een enquete wordt minder gewaardeerd dan een focusgroep.

Unieke samenwerkingskans

De focusgroep biedt een unieke kans op samenwerking tussen OR en bestuurder(s) omdat je als OR samen met de bestuurder een thema kunt bepalen waar je de focusgroep voor kunt inzetten. Zo kan er bijvoorbeeld een onderzoek worden gedaan naar de mate waarin medewerkers autonomie ervaren of invloed hebben op hun eigen werk. Wanneer OR en bestuurder vervolgens samen de hoofdlijnen van het interview bepalen en gezamenlijk medewerkers uitnodigen, is daarmee een stevige basis gelegd om de uitkomsten en aanbevelingen in de praktijk toe te passen. Een geweldig concept.    Hoe werkt het in de praktijk II

 • Deelnemers het liefst aan een ronde tafel
 • OR-leden kijken mee via monitor
 • Deelnemers krijgen verslag en terugkoppeling 
 • Professionele gespreksleiding

Professionele begeleiding van een focusgroep

Het begeleiden van een focusgroep is vakwerk en iets waar je veel ervaring mee moet hebben om te laten slagen. Want, wat moet de begeleider blindelings kunnen?

 • Veiligheid en openheid creëren.
 • De gespreksgids volgen, maar ook weten wanneer zich een kans voordoet die rechtvaardigt ervan af te wijken. 
 • Uitstekende samenvattingen geven die leiden tot verdieping, begrip en uitnodigen tot het geven van relevante details.  
 • Strakke gespreksleiding op bepaalde onderdelen van de focusgroep en ruimte laten aan de groep op andere momenten. 
 • Vermijden dat er discussies ontstaan, bevorderen dat er een open gesprek is en er wordt geluisterd. 


HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info