Inspiratie en groei voor ondernemingsraden

Moderne vormen van medezeggenschap Waarom moderne vormen toepassen?


Wanneer je als OR herhaaldelijk aanloopt tegen dezelfde problemen, van alles hebt ondernomen om verbetering aan te brengen, daar onvoldoende in slaagt of het OR-werk louter routine geworden is,  dan is het tijd om te zoeken naar alternatieve wegen. Met Plan W ga je op zoek naar structurele verbeteringen. Dat kan leiden tot kleine, maar soms ook grote ingrepen; allemaal afhankelijk van je eigen omstandigheden, wensen en mogelijkheden.  Wil je meer weten over hoe het programma voor jou kan werken of wil je voorbeelden?

Of je merkt een van de volgende dingen:

 • Te weinig invloed op adviesaanvragen.
 • De OR wordt vooral als balast en vergadertijger gezien. 
 • Het OR-werk wordt door enkelen gedaan. 


Te weinig invloed op adviesaanvragen of adviesaanvragen als mosterd na de maaltijd?

De achterliggende oorzaken kunnen talrijk zijn en vragen een zorgvuldige analyse voordat je standpunten inneemt. 

LEES HIER HET ARTIKEL DAAROVER.  

Het wiel uitvinden met alternatieve vormen van medezeggenschap?

Je hoeft niet te vrezen dat je het wiel opnieuw moet gaan uitvinden wanneer je een alternatieve vorm van medezeggenschap wilt. Er zijn al veel praktijkvoorbeelden en er is veel ervaring opgedaan met de begeleiding ervan. Zo ben ik bij de Beuk Organisatieadvies aan het begin van deze eeuw begonnen met een innovatieproject om de medezeggenschap te vernieuwen. Ervaring genoeg dus! 

 


 


 
Een systematische aanpak met Plan W ©

Plan W is een methodiek die je systematisch helpt bij het vinden van een bij jouw situatie passende vorm van medezeggenschap. Het laat je volledige keuzevrijheid. Er zijn geen blauwdrukken, wel veel mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met 7 'communicerende medezeggenschapsvaten'. Waarom, wie, waarde, waarheen, werkwijze, wijsheid en waarmaken zijn de aspecten die in wisselende volgorde aandacht krijgen. Meer weten over de aanpak? LEES HIER HET ARTIKEL.


Wat zijn in de praktijk de belangrijkste aanpassingen?

Met Plan W zie ik in de praktijk de volgende belangrijke verbeteringen.

 • Concentratie op een belangrijk thema. 
 • Samenwerking met bestuurder en management. 
 • Versterking van de relatie met de achterban.
 • Differentiatie van type OR-leden.
 • Vermindering van bureaucratie. 
 • Medezeggenschap die dichter bij het hart en de bedoeling.komt. 
 • Aanpassingen in de algemene werkwijze. 
 • Invloed wordt een breder begrip.

 


Enkele organisaties die alternatieve vormen van medezeggenschap hebben gevonden met Plan W 


 
Een centraal thema

Bij alle organisaties die bezig zijn geweest met het vinden van een alternatieve vorm van medezeggenschap is het onderwerp ' de invloed van medewerkers' vaak het centrale thema geworden. Het is eigenlijk een aanpassing die de tijd afdwingt. Natuurlijk moet de OR medewerkers centraal kunnen vertegenwoordigen, maar er moet ook aandacht zijn voor de invloed die zij zelf kunnen hebben op hun werk. LEES HIER MEER OVER HET VERGROTEN VAN INVLOED VAN MEDEWERKERS.HOME

 
 
 
 
Opbellen
E-mail
Info